Informacje

Lista osób przyjętych do internatu

Lista osób przy­ję­tych do in­ter­natu Zespołu Szkół Nr 14 w roku… więcej»

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym… więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Anadi Agrawal, uczeń klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV zo­stał zwy­cięzcą… więcej»

Obóz olimpijski — Chiny 2017

Ku chwale na­szego Imperium dwu­dzie­stocz­te­ro­oso­bowa Armia Olimpijczyków Czternastki wy­ru­szyła na po­czątku… więcej»

Adam Jasiak i Oskar Tokarczuk wicemistrzami Polski w brydżu sportowym

W dniach 15–18 czerwca 2017 r. od­były się w Poznaniu Mistrzostwa… więcej»

Stypendium im. M. Łukasiewicza — lista potencjalnych stypendystów

Lista ran­kin­gowa po­ten­cjal­nych Stypendystów pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łukasiewicza: Ła­goda Szymon… więcej»

Wyniki egzaminów maturalnych 2017

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych będą do­stępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty od 30… więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w LO XIV

Rok szkolny 2016/2017 można uznać za za­koń­czony suk­ce­sem — wpraw­dzie cze­kamy… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii